Best schools in Chennai, Top Schools Of Chennai,Top 10 schools in Chennai,list of Top 20 schools Chennai,Schools in Chennai,Top CBSE ICSE schools in Chennai,Chennai schools, Top schools in Chennai 2015 2016,Best schools in Chennai ranking wise

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

chennaiHere are the list of Top Schools of Chennai:

 

 

 

 

 

 

 

Top  Schools in Chennai
S.no.
School
Ph.no.
Website
1
D.A.V. Boys Senior Secondary School 044 2835 2866 http://davboysmogappair.com/
2 Arsha Vidya Mandir Chennai 044 22301177 http://www.arshavidyamandir.edu.in/
3 Vidyodaya School chennai 044 2834 1607 http://vidyodayaschools.org/home.html
4 Sherwood Hall Senior Secondary School 044 28 365 361 http://www.sherwoodhallschool.com/
5 Padma Seshadri Bala Bhawan Senior Secondary School, Nungambakkam, Chennai 044 2366 3165 http://www.psbbschools.ac.in/
6 Bala Vidya Mandir CHENNAI 044 2442 4445 http://balavidyamandir.org/
7 The School KFI, Adyar, Chennai 044 2446 5144 http://www.theschoolkfi.org/
8 The Velammal International School Chennai 044 3293 9334 http://tvis.in/
9 Sishya School, Adyar, Chennai 044 2491 2652 http://www.sishya.com/
10 Kendriya Vidyalaya 044 2615 8780 http://www.kvannanagar.tn.nic.in/
11 P S Senior Secondary School, Chennai 044 2495 6021 http://www.pssenior.org/
12 Good Shepherd Convent Matriculation School, Chennai 044 2827 6729 http://goodshepherdchennai.com/
13 Sri Vidhya Academy International School, Chennai 044 2649 4645 http://www.svairs.com/
14 Don Bosco Matriculation Higher Secondary School, Chennai 044 2819 1274 http://www.dbegmore.com/
15 Sacred Heart Matriculation Higher Secondary School 044 2624 6635 http://sacredheartchurchpark.com/
About